top of page

  Programi    

Baletna šola Stevens izvaja naslednje programe klasičnega baleta: baletno pripravnico, baletno šolo, balet za odrasle, baletno skupino in Poletni baletni seminar.

Baletna pripravnica

Baletna pripravnica traja 3 leta. V pripravnico se praviloma vključijo otroci s 5. letom starosti. Pouk za 1., 2. in 3. pripravnico poteka dvakrat tedensko po 45 minut. 

Baletna šola

Baletna šola traja 6 let. V 1. razred baletne šole praviloma sprejmemo otroke z 9. letom starosti. Pouk za 1. in 2. razred baletne šole poteka trikrat tedensko po 60 minut. Pouk za 3., 4., 5. in 6. razred poteka štirikrat tedensko po 60 minut. V 3. razredu baletne šole začnejo dekleta tudi z učenjem baletne tehnike na konicah prstov. Učenci baletne šole lahko ob koncu šolskega leta opravljajo izpite.

Baletna skupina

Baletna skupina je program, namenjen učencem, ki tudi po zaključku baletne šole želijo plesati v Baletni šoli Stevens. Baletna skupina ima vaje štirikrat tedensko po 60 minut. Tudi člani baletne skupine lahko ob koncu šolskega leta opravljajo izpite.

Poletni baletni seminar

Poletni baletni seminar se izvaja kot 10-dnevni seminar praviloma v drugi polovici meseca avgusta. Poleg učiteljev Baletne šole Stevens na seminarju poučujejo tudi drugi priznani slovenski in tuji baletniki. Seminar je namenjen plesalcem in plesalkam, starejšim od 11 let. Na seminarju se poučujejo klasična baletna tehnika, tehnika plesa na konicah, klasični duet in solo variacije.

bottom of page